Oppdragsgiver: Nærøy og Vikna fellesvassverk
Periode: Desember 2013 – Februar 2014
Beskrivelse: Bygging av fangdam i Rokkvatn

Rokkvatn inntaksledning

Oppdragsgiver: Nærøy og Vikna fellesvassverk Periode: Mai-juli 2014 Beskrivelse: Etablering av ny inntaksledning i Rokkvatn  

Nylandet B4

Oppdragsgiver: Norbolig AS Periode: Mai-oktober 2014- Beskrivelse: Grunn og utomhusarbeider for 18 nye leiligheter på Rørvik

Miljøtorg Kolvereid

Oppdragsgiver: Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Periode: Juni 2013 – Oktober 2013 Beskrivelse: Miljøstasjonen på Kolvereid skal utvides

FV502 x FV770 – idrettsplassen Rørvik

Byggherre: Statens vegvesen Periode: August 2013 til Juni 2014 Beskrivelse: Oppbygging av ny veg og nytt overvannssystem. Gang- og sykkelveg og parkeringsareal fra krysset FV502/FV770 til idrettplassen på Rørvik

Adkomstveg Nylandet

Oppdragsgiver: Vikna kommune Periode: Januar 2014 – Juli 2014 Beskrivelse: Bygging av ny veg fra Nylandet til Hansvikvegen på Rørvik. OV-anlegg og VA-anlegg

Nordøyan molo

Oppdragsgiver: Mulitbygg AS Byggherre: Kystverket Periode: Mars 2014 – Juli 2014 Beskrivelse: Rehabilitering av molo på Nordøyan. Stein transporteres fra Marøya.