Byggherre: Statens vegvesen
Periode: August 2013 til Juni 2014
Beskrivelse: Oppbygging av ny veg og nytt overvannssystem. Gang- og sykkelveg og parkeringsareal fra krysset FV502/FV770 til idrettplassen på Rørvik

Lars og Einar i grøfta

Lars og Einar i grøfta

Hj side 2

Kantsteinsetting

Hj side 3

Komprimering av trauget

Hj side 4

Reidar, Lars og Ragnvald i diskusjon

Oversikt området

Kart som viser aktuelt område

Rokkvatn fangdam

Oppdragsgiver: Nærøy og Vikna fellesvassverk Periode: Desember 2013 – Februar 2014 Beskrivelse: Bygging av fangdam i Rokkvatn

Rokkvatn inntaksledning

Oppdragsgiver: Nærøy og Vikna fellesvassverk Periode: Mai-juli 2014 Beskrivelse: Etablering av ny inntaksledning i Rokkvatn  

Nylandet B4

Oppdragsgiver: Norbolig AS Periode: Mai-oktober 2014- Beskrivelse: Grunn og utomhusarbeider for 18 nye leiligheter på Rørvik

Miljøtorg Kolvereid

Oppdragsgiver: Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Periode: Juni 2013 – Oktober 2013 Beskrivelse: Miljøstasjonen på Kolvereid skal utvides

Adkomstveg Nylandet

Oppdragsgiver: Vikna kommune Periode: Januar 2014 – Juli 2014 Beskrivelse: Bygging av ny veg fra Nylandet til Hansvikvegen på Rørvik. OV-anlegg og VA-anlegg

Nordøyan molo

Oppdragsgiver: Mulitbygg AS Byggherre: Kystverket Periode: Mars 2014 – Juli 2014 Beskrivelse: Rehabilitering av molo på Nordøyan. Stein transporteres fra Marøya.