Vi har kontinuerlig diverse mindre prosjekter gående.
Se bilder fra jobbene

Olav, Ragnvald og Per Olav utomhusanlegg til hytte på Fornes

Olav, Ragnvald og Per Olav utomhusanlegg til hytte på Fornes

Tjørnsøy småbåthavn på Ytre Vikna

Tjørnsøy småbåthavn på Ytre Vikna

NTE2

Stolpereising for NTE

Kum og rør

VA arbeider på Rørvik

Kolv torg

Gangvei ved Kolvereid torg

Rørvik skole

Utomhusarbeider ved YNVS på Rørvik

Dyrking av nyland

Opparbeidelse av nye dyrkingsarealer

Sjøhaugen boligfelt

Utbygging av Sjøhaugen boligfelt, VVA, på Rørvik. VVA arbeider for 43 eneboligtomter og 8 rekkehus/leilighetstomter

Sjøkanten, Rørvik

Oppdragsgiver/byggherre: Norbolig AS Beskrivelse: Sjøfylling og etablering av ny tomt for næring- og boligbygg på Rørvik

Engasvegen, Rørvik

Oppdragsgiver/byggherre: Vikna kommune Beskrivelse: Rehabilitering av deler av Engasvegen og Omkjøringsvegen på Rørvik. Ny veibane og ny gang- og sykkelvei

Engasvegen, Rørvik

For Vikna kommune utbedrer vi deler av Engasvegen på Rørvik. Masseutskiftning, ny drenasje og overvannsystem, kantstein mot fortau og asfaltering.

«Refa tomta» på Rørvik

For Ivan Ulsund rederi AS, utvider vi  «Refa tomta» Sprengning av ca 12000 m3 fjell. Massene knuses og skal brukes på forskjellige prosjekter på Rørvik.