Oppdragsgiver/byggherre: Norbolig AS

Beskrivelse: Sjøfylling og etablering av ny tomt for næring- og boligbygg på Rørvik

IMG_7780

Sjøhaugen boligfelt

Utbygging av Sjøhaugen boligfelt, VVA, på Rørvik. VVA arbeider for 43 eneboligtomter og 8 rekkehus/leilighetstomter

Engasvegen, Rørvik

Oppdragsgiver/byggherre: Vikna kommune Beskrivelse: Rehabilitering av deler av Engasvegen og Omkjøringsvegen på Rørvik. Ny veibane og ny gang- og sykkelvei

Engasvegen, Rørvik

For Vikna kommune utbedrer vi deler av Engasvegen på Rørvik. Masseutskiftning, ny drenasje og overvannsystem, kantstein mot fortau og asfaltering.

«Refa tomta» på Rørvik

For Ivan Ulsund rederi AS, utvider vi  «Refa tomta» Sprengning av ca 12000 m3 fjell. Massene knuses og skal brukes på forskjellige prosjekter på Rørvik.