Gjæslingan sikringsarbeider

Paulsen Maskin AS skal, for Kystverket, reparere molo og sikre steinbruddet på Sør Gjæslingan. Stein og maskiner skal transporteres ut på lekter fra Marøya.