Borgan ferjekai

Paulsen Maskin AS utfører grunnarbeider for ny Borgan ferjekai. 

Samarbeid med Multibygg AS og Brønnøypel AS

hj side