FV502 idrettplassen

Paulsen Maskin AS skal bygge ny veg med tilhørende gang- og sykkelveg og parkeringsarealer fra krysset FV502/FV770 til idrettsplassen på Rørvik.

Kart som viser aktuelt område

Kart som viser aktuelt område