VVA Marøystrand Næringsområde

Paulsen Maskin AS skal utføre VVA arbeider til Marøystrand Næringsområde.