Midt Norsk Havbruk

Nybygg på Rørvik

Paulsen Maskin AS skal utføre grunn- og utomhusarbeider samt stå for peling.

Illustrasjon av nybygget, Jonark AS

Illustrasjon av nybygget, Jonark AS