Nærøysund Aquaservice AS

Paulsen Maskin AS skal opparbeide ny tomt for Nærøysund Aquaservice AS

Opparbeidelse av industritomt på ca 7000m² på Marøya

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde