Vital Rørvik AS

Paulsen Maskin AS skal utføre grunn- og utomhusarbeidene for nybygget til Vital Rørvik AS. 

Illustrasjon

Kartutsnitt som viser plassering i Stakskardet ved Rørvik