Ytre Vikna vindmøllepark

Vi er med på utbyggingen av vindmølleparken.

Vi har startet med underentreprisen for Johs J Syltern AS

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde