Rørvik Bøteri

Ny adkomstveg og større lagerareal

Vi skal bygge ny adkomstveg og etablere større lagerareal for RFG på Rørvik