Grunnarbeider til Namdal Smartbygg AS

Det nærmer seg oppstart for Namdal Smartbygg AS

Tomta til Namdal Smartbygg AS

Tomta til Namdal Smartbygg AS