Ny maskin

Volvo L70 er klar for brøyting! 

volvoL70_1_540

volvoL70_540